Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τα 60χρονα του συλλόγου
1890-1950ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ 60 ΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
       
Το 1950 ο σμυρναϊκός σύλλογος συμπλήρωσε 60 χρόνια παρουσίας και δράσης στον ελληνικό αθλητισμό. Από την ίδρυσή του το 1890, από μια μικρή ομάδα φιλάθλων και φιλότεχνων της Σμύρνης με το όνομα "Ορφεύς", ως το 1950 είχαν μεσολαβήσει συγκλονιστικά γεγονότα. Η Σμύρνη ως ελληνική πόλη δεν υπήρχε πλέον. Οι αθλητές και οι παράγοντες του συλλόγου είχαν βιώσει τραγικές εμπειρίες. Πολλοί αφανίστηκαν το 1922 και όλοι είχαν απωλέσει προσφιλή τους πρόσωπα.

Αλλά ο σύλλογος άντεξε. Χάρις στον πρόεδρό του Δημητρό Δάλλα, το Σεπτέμβριο του 1922 αναστήθηκε στην Αθήνα, όπου με έδρα το Παναθηναϊκό Στάδιο επιβίωσε για 18 έτη. Και στη συνέχεια με επικεφαλής τον παλιό πρωταθλητή του, τον Δημητρό Καραμπάτη, εγκαταστάθηκε στη νέα έδρα του στη Νέα Σμύρνη, κοντά στους απογόνους των ιδρυτών του και σε άλλους πρόσφυγες. Με ορμητήριο το στάδιό του ξεκίνησε μια ανοδική πορεία.

Στα τέλη της δεκαετίας του '40 είχε πλέον καταξιωθεί στις συνειδήσεις των Ελλήνων φιλάθλων ως ένας από τους μεγάλους αθλητικούς συλλόγους της χώρας και είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια σειρά από αθλήματα.

Στο ποδόσφαιρο ήταν σταθερός διεκδικητής του αθηναϊκού πρωταθλήματος.

Στο στίβο πρωταγωνίστησε στο ξεκίνημα του γυναικείου αθλητισμού και αναδείκνυε συνεχώς νέα ταλέντα, πρωταθλητές και πρωταθλήτριες Ελλάδος, βαλκανιονίκες και ολυμπιονίκες, όπως ο Νίκος Σύλλας.

Στο βόλεϊ εισήγαγε πρώτος το βόλεϊ γυναικών στην Ελλάδα και διοργάνωσε τα πρώτα αθηναϊκά πρωταθλήματα. Είχε κατακτήσει πρωταθλήματα Αθηνών-Πειραιώς προπολεμικά και ήταν μόνιμος πρωταθλητής γυναικών μεταπολεμικά.

Στο μπάσκετ διατηρούσε ανδρικό και γυναικείο τμήμα και το γυναικείο πρωταγωνιστούσε στην Α΄ κατηγορία Αθήνας.

Στο ποδήλατο είχε αναδείξει πανελληνιονίκες και βαλκανιονίκες, ενώ το 1949 κατέκτησε το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα ομαδικής βαθμολογίας.

Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών

Η έναρξη των εκδηλώσεων της 60ετίας του συλλόγου υπήρξε πανηγυρική, αφού συνδυάστηκε με τη βράβευσή του από την Ακαδημία. Η επιτυχημένη 60χρονη πορεία του και η μεγάλη συμβολή του στον ελληνικό αθλητισμό ήταν οι λόγοι που η Ακαδημία Αθηνών τίμησε με χάλκινο μετάλλιο τον ιστορικό σύλλογο, στην πανηγυρική συνεδρίασή της, στις 29 Δεκεμβρίου 1949. Το σκεπτικό της απονομής, όπως αναγράφεται στο σχετικό δίπλωμα, ήταν το ακόλουθο:

ΤΥΧΗ ΑΓΑΘΗ
ΕΔΟΞΕ ΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ

ΒΡΑΒΕΥΣΑΙ

ΟΤΙ ΔΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΕΙΝΑ ΕΤΩΝ
ΕΝ ΤΕ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗ ΙΩΝΙΚΗ ΠΡΩΗΝ
ΚΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΙΤΑ
ΟΥΚ ΕΠΑΥΣΑΤΟ ΙΝΑ ΟΙ ΓΥΜΝΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΕΟΙ
ΩΣ ΑΡΙΣΤΑ ΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΩΣ ΕΜΜΕΛΕΣΤΑΤΑ ΤΗΡΩΣΙ
ΤΗΝ ΔΕ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΝ ΔΟΞΑΝ
ΤΥΠΟΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΟΝ
ΑΕΙ ΕΑΥΤΟΙΣ ΠΡΟΒΑΛΛΩΝΤΑΙ.

ΑΝΕΙΠΕΙΝ ΔΕ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ
ΕΝ ΕΤΕΙ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙ 
ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΑΚΟΣΙΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. Χ. ΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Γ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ


Η εισηγητική έκθεση της βράβευσης, την οποία συνέταξε ο γεν. γραμματέας της Ακαδημίας Γ.Π. Οικονόμου, κάνει συνοπτική αναδρομή στην επιτυχημένη δράση του συλλόγου. Αναφέρει τα εξής:

«Μετά νόμιμον διαδικασίαν απονέμεται χαλκούν μετάλλιον εις τον νυν εν Αθήναις, άλλοτε δε εν Σμύρνη αφοσιωμένον εις αξιόλογον φίλαθλον δράσιν Πανιώνιον Γυμναστικόν Σύλλογον. Ο Σύλλογος ούτος ιδρυθείς τω 1890 έχει να επιδείξη λαμπράν αθλητικήν και εθνικήν δράσιν εν Σμύρνη και καθ’ όλου εν Ιωνία, ανέδειξε δε ικανούς δοκίμους αθλητάς και πρωταθλητάς κλασικών αγωνισμάτων και κατά την εν ελευθέρα Ελλάδι συνέχειαν της δράσεως αυτού, μολονότι ηναγκάσθη να περιλάβη και ξένα του κλασικού αθλητισμού αθλήματα εις τον κύκλον αυτού.

Σημαντική υπήρξεν η δράσις του Πανιωνίου εν Σμύρνη, ένθα και σχολικούς αγώνας διωργάνωσε και γυμναστικήν σχολήν ίδρυσεν ακτινοβολήσασαν εις ολόκληρον την Ιωνίαν καθ’ όλου εξαιρέτως συνετέλεσεν εις επίρρωσιν του εθνικού φρονήματος και της εθνικής φιλοτιμίας δια της τελέσεως Πανιωνίων αγώνων, των οποίων μετέσχον και αθληταί εκ τε της ελευθέρας και της υποδούλου Ελλάδος και συνετήρουν ακμαίους τους εθνικούς δεσμούς. Αλλά και του Πανιωνίου αθληταί μετέσχον των εν Αθήναις Πανελληνίων αγώνων και δις ενίκησαν, αποδείξαντες ότι και ο εν τη διασπορά Ελληνισμός ευστόχως διεξεδίκει την μεγάλην Ελληνικήν κληρονομίαν. Δια πάντα ταύτα ο Πανιώνιος ευλόγως τυγχάνει σήμερον και της αναγνωρίσεως της Ακαδημίας».

Οι επετειακές εκδηλώσεις

Κατά τη διάρκεια του 1950, του εξηκοστού έτους λειτουργίας του συλλόγου, διοργανώθηκαν διάφορες επετειακές εκδηλώσεις, αθλητικές και κοινωνικές, ενώ υπήρξαν διάφορα επετειακά δημοσιέυματα, κολακευτικά για το σωματείο καθώς και τιμητικές απονομές. Πρώτη-πρώτη η Ακαδημία, με τη λήξη του προηγούμενου έτους, απένειμε στον προσφυγικό σύλλογο χάλκινο μετάλλιο για την συνολική εθνική και αθλητική προσφορά του.


Πανηγυρική εορτή στην Εστία (8/1/1950).

Με το ξεκίνημα του νέου έτους, στις 8 Ιανουαρίου 1950, ο σύλλογος διοργάνωσε στην αίθουσα της Εστίας Νέας Σμύρνης πανηγυρική εορτή «επί τη εισόδω του εις το εξηκοστό έτος του». Είχαν προσκληθεί να παραστούν σημαντικές προσωπικότητες, της αθηναϊκής κοινωνίας, της Ν. Σμύρνης, του προσφυγικού Ελληνισμού και του αθλητισμού. Ο πρόεδρος του συλλόγου Δημητρός Καραμπάτης εξιστόρησε τη δράση του συλλόγου, ενώ διάφορες πτυχές του έργου του σωματείου ανέπτυξαν ο πρόεδρος της Εστίας Χρήστος Σολωμονίδης, ο πρώην υπουργός Αντώνιος Αθηνογένης από τη Σμύρνη, ο παλιός πρόεδρος του συλλόγου και γεν. γραμματέας του ΣΕΓΑΣ Γεώργιος Κίτσος και ο δήμαρχος Νέας Σμύρνης Αθ. Καρύλλος. Ο σύλλογος ανακήρυξε Μέγα Ευεργέτη του σωματείου το Δήμο Ν. Σμύρνης για την παραχώρηση της έκτασης στην οποία δημιουργήθηκε το Στάδιο, τίμησε τον υπουργό Κώστα Κοτζιά και τον πρώην πρόεδρό του και βουλευτή Απόστολο Ορφανίδη για την βοήθειά τους στην ολοκλήρωση του γηπέδου.

Επίσης, ο γεν. γραμματέας του Πανιωνίου Σ. Νικολαΐδης μίλησε για τις επιτυχίες της τελευταίας διετίας και απένειμε διπλώματα και μετάλλια σε όσους αθλητές, αθλήτριες και ποδοσφαιριστές με τις διακρίσεις τους συνέβαλαν εις την διατήρηση του υψηλού επιπέδου του συλλόγου. Τιμήθηκαν οι εξής:
Αθλητές: Νίκος Σύλλας, Λάζαρος Πετροπουλάκης, Στυλιανός Στρατάκος, Νικόλαος Κούτουλας, Στ. Κωσταβάρας και ο έφηβος Ευάγγελος Δεπάστας για την κατάρριψη πανελληνίου εφηβικού ρεκόρ.
Αθλήτρια: Φανή Αργυρίου.
Ποδοσφαιριστές: Αντώνιος Βενετσάνος, ανθυποσμηναγός και αρχηγός της ομάδας ποδοσφαίρου και οι διεθνείς με την εθνική ομάδα: Νικόλαος Πεντζαρόπουλος, Φώτης Τσολιάς και Ιωάννης Σκορδίλης.
Ποδηλατιστές: Πέτρος Λεωνίδης, μέλος της εθνικής ομαδας που μετείχε στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου και Αν. Σεφεριάδης, πανελληνιονίκης 1949.
Γυναικεία ομάδα βόλεϊ: πρωταθλήτρια Αθηνών-Πειραιώς επί τριετία: Τ. Παπαδοπούλου, Ν. Γεωργιάδου, Τ. Πασπαλά, Λ. Μπατσέλλα, Α. Στάικου, Α. Γεραλή, Ν. Μπιάνκη, Ευ. Κερδεμελίδου.

Ανώμαλος δρόμος εις μνήμην Δάλλα (8/1/1950).

Διεξήχθη την ίδια ημέρα με την επετειακή εκδήλωση, την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 1950, με αφετηρία και τερματισμό το στάδιο του συλλόγου, στις αποστάσεις 3χλμ εφήβων και 5χλμ ανδρών. Νικητές αναδείχθηκαν στους εφήβους ο Δεπάστας με χρόνο 8.48.5 και στους άνδρες ο Θεοδωράκης με χρόνο 17.21.0


Ποδοσφαιρικό Κύπελλο Εξηκονταετηρίδος (25-26/3/1950).

Ποδοσφαιρικό τουρνουά που διεξήχθη στις 25 και 26 Μαρτίου, με συμμετοχή του Πανιωνίου και των τριών συλλόγων του ΠΟΚ. Οι αγώνες έγιναν στο γήπεδο της Λεωφόρου, ώστε να υπάρξει οικονομικό όφελος, δεδομένου ότι οι εισπράξεις διατέθηκαν για την ολοκλήρωση της εξέδρας του γηπέδου Πανιωνίου. Το τουρνουά είχε μεγάλη εισπρακτική και αγωνιστική επιτυχία και τους αγώνες παρακολούθησαν συνολικά 30.000 θεατές.

Στις 25 Μαρτίου έγιναν οι ημιτελικοί, στους οποίους ο Πανιώνιος ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός 0-0 με τον Παναθηναϊκό. Έπειτα από κλήρωση στον τελικό της 26ης Μαρτίου αγωνίστηκαν Ολυμπιακός και Πανιώνιος και επικράτησαν οι Πειραιώτες με 4-1.

Κύπελλο 60ετηρίδος Πανιωνίου μπάσκετ εφήβων (8/10 ως 6/11/1950)

Τουρνουά μπάσκετ εφήβων, το οποίο διεξήχθη τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 1950 στο γήπεδο αθλοπαιδιών του συλλόγου, με την επωνυμία «Κύπελλο 60ετηρίδος Πανιωνίου», στο οποίο δήλωσαν συμμετοχή 17 σωματεία του κέντρου. Λόγω της συμμετοχής όλων των «μεγάλων δυνάμεων» του μπάσκετ, ο ΣΕΓΑΣ αποφάσισε το Κύπελλο του Πανιωνίου να αποτελέσει και το επίσημο εφηβικό πρωτάθλημα της σεζόν.

Οι σύλλογοι χωρίστηκαν σε 4 ομίλους, από τους οποίους οι δύο πρώτες ομάδες προκρίθηκαν στην τελική φάση, στην οποία οι οκτώ ομάδες αγωνίστηκαν σε ενιαίο όμιλο με βαθμολογία, για την ανάδειξη του κυπελλούχου 60ετηρίδος και ταυτόχρονα του πρωταθλητή εφήβων Αθηνών-Πειραιώς. Τον τίτλο πήρε ο Πανελλήνιος αήττητος. Στον αποφασιστικό αγώνα επιβλήθηκε του Σπόρτιγκ με 51-29.

Ο Πανιώνιος στην α΄ φάση τερμάτισε πρώτος και αήττητος στον όμιλό του, με αντιπάλους τους: ΑΟ Ν. Σμύρνης 54-21, Έσπερο 43-23, Τρίτωνα 49-42 και ΧΑΝ Αθηνών. Στην τελική φάση τερμάτισε έκτος, αφού σημείωσε μόνο δύο νίκες επί του Τυφώνα 65-50 και της ΑΕ Παγκρατίου 31-25. Ηττήθηκε από ΑΕΚ 43-44, Πανελλήνιο 31-67, ΠΑΟ 34-49, ενώ δεν έγιναν οι αγώνες με Σπόρτιγκ, και Τρίτωνα λόγω κακοκαιρίας και τελικά ματαιώθηκαν, αφού είχε κριθεί ο τίτλος. Την κυανέρυθρη ομάδα αποτελούσαν οι έφηβοι: Τσαμπαρλής, Χατζηκωνσταντίνου, Πιπερίδης, Φρατζής, Φύσσας, Καγκελίδης, Αθηναίος.

Οι 17 ομάδες που μετείχαν ήταν:
Αποκλείστηκαν στην πρώτη φάση (9): ΧΑΝ Αθηνών, Πειραϊκός, Νήαρ Ηστ, ΑΟ Παλαιού Φαλήρου, Εθνικός Γ.Σ., Έσπερος, ΑΕ Αμπελοκήπων, ΑΟ Νέας Σμύρνης, ΧΑΝ Νικαίας.
Τελική φάση (8), τελική σειρά κατάταξης: 1) Πανελλήνιος, 2) Σπόρτιγκ, 3) ΠΑΟ, 4) Τρίτων, 5) ΑΕΚ, 6) Πανιώνιος, 7) Τυφών, 8) ΑΕ Παγκρατίου.
Επίσημος εορτασμός στον Παρνασσό (27/12/1950).


Στις 27 Δεκεμβρίου 1950, στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», πραγματοποιήθηκε ο επίσημος μεγαλειώδης πανηγυρισμός της 60ετηρίδος παρουσία ανώτατων εκκλησιαστικών, πολιτικών, στρατιωτικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών αρχών, όπως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου, ο στρατηγός Πλαστήρας, οι τ. υπουργοί Μελάς και Μπαλτατζής-Μαυροκορδάτος, ο γεν. γραμματέας του υπ. Παιδείας Ευάγγελος Παπανούτσος, τα προεδρεία Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, ΣΕΓΑΣ, ΕΠΟ, ΕΠΣΑ και πολλών αθλητικών συλλόγων. Έγινε σύντομη εισήγηση από τον πρόεδρο του συλλόγου Δ. Καραμπάτη. Στη συνέχεια ο λόγιος Χρήστος Σολωμονίδης εκφώνησε πανηγυρική ομιλία. Ακολούθως από τη χορωδία Καψάσκη ακούστηκε ο Ύμνος του Συλλόγου (της Σμύρνης). Η εκδήλωση ολολκληρώθηκε με τις ευχές και τους χαιρετισμούς των επισήμων και με απονομές τιμητικών διακρίσεων. Ο σύλλογος ανταπέδωσε απονέμοντας διπλώματα εκ περγαμηνής στα παρευρεθέντα σωματεία.Αθλητική Ηχώ, 28-12-1950
Τιμητικές απονομές στο σύλλογο για τα 60 έτη:
*Υπουργείο Παιδείας: ασημένια δάφνη επί ξύλινης πινακίδος.
*Μετσόβιο Πολυτεχνείο: αναμνηστική πλακέτα.
*ΣΕΓΑΣ: χρυσό μετάλλιο αξίας.
*ΕΠΟ: ασημένια δάφνη.
*ΕΠΣΑ: χρυσό μετάλλιο 25ετηρίδος της Ένωσης.
*Γ.Σ. Ολύμπια Κύπρου: χρυσό μετάλλιο.
*Πανελλήνιος Γ.Σ.: χρυσό μετάλλιο του πρωταθλητού.
*Γ.Σ. Απόλλων: βαρύτιμο χάλκινο έπαθλο σε χρυσή πλάκα.
*Εθνικός Γ.Σ.: μαρμάρινη πλάκα.
*Πειραϊκός Σύνδεσμος: μετάλλιο.
*Παναθηναϊκός Α.Ο.: ασημένιος στέφανος με πράσινο τριφύλλι στο μέσον.
*Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.: χάλκινο σήμα του συλλόγου.
*Α.Ε.Κ.: χρυσός δάφνινος στέφανος.
*Πανελευσινιακός Α.Ο.: αναμνηστικό.
*Α.Ο. Σπόρτιγκ: αναμνηστικό.

Επετειακά δημοσιεύματα

Με την ευκαιρία της επετείου των 90 ετών, γράφτηκαν διάφορα δημοσιεύματα, είτε για το παρελθόν του συλλόγου είτε συγκινητικά αφιερώματα προσωπικού χαρακτήρα, όπως:

«Η συγκινητική ιστορία δύο ορφανών».
 
Αθλητική Ηχώ, 1/1/1950
Δυο ορφανά παιδιά, ο Ιορδάνης Κασαπίδης και ο Φιλάρετος Παπαδόπουλος, τρόφιμοι του Ορφανοτροφείου «Αριστοτέλης» της Θεσσαλονίκης ονειρεύονταν να γίνουν αθλητές στον Πανιώνιο. Έγραψαν σχετικές επιστολές αλλά δεν πήραν απάντηση. Όταν συμπλήρωσαν την κατάλληλη ηλικία και απεχώρησαν από το ιδρυμα που φιλοξενούνταν, έπειτα από περιπετειώδες ταξίδι ήρθαν στην Αθήνα και πήγαν κατευθείαν να εγγραφούν στον Πανιώνιο. Ο Καραμπάτης τους προσέλαβε στο εργοστάσιό του και παράλληλα έγιναν ποδοσφαιριστές του συλλόγου.

Ο «Πανιώνιος Γ.Σ.» η ομάς της τιμίας επικρατήσεως.


Αθλητική Ηχώ, 19/6/1950

Το ιστορικό της μεταπολεμικής προόδου της ποδοσφαιρικής ομάδας του συλλόγου στην εφημερίδα «Αθλητική Ηχώ».

«Ο 93ετής Χατζηπαναγιώτης, αθλητής του Ορφέως Σμύρνης».


Αθλητική Ηχώ, 26/7/1950

Η ιστορία του αιωνόβιου οργανοπαίκτη, σαντουριτζή, Παναγιώτη Κασιμάτη, πρωτοπόρου Σμυρναίου αθλητή του Ορφέα Σμύρνης που ζούσε στους Αμπελοκήπους. Στη Σμύρνη υπήρξε μέλος στον Ορφέα ως μουσικός, μιας και ο σύλλογος ήταν μουσικο-γυμναστικός. Όμως, παρακινήθηκε και ασχολήθηκε με τη λιθοβολία στο γυμναστήριο του συλλόγου. Το 1896 ήταν παλαίμαχος αθλητής αλλά με αθλητές και μουσικούς του Ορφέα ήρθαν με καΐκι από τη Σμύρνη στην Αθήνα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Συμμετείχαν στην τελετή έναρξης, μαζί με άλλες φιλαρμονικές ως η «μουσική του Ορφέα Σμύρνης». Μάλιστα, γνώρισε και έγινε φίλος με το Σπύρο Λούη, στο γεύμα που διοργάνωσε ο διάδοχος Κωνσταντίνος στην Κηφισιά προς τιμήν των αθλητών, στο οποίο κλήθηκε να παίξει με το σαντούρι του. Ο Λούης τον κάλεσε να παίξει σαντούρι στο καφενείο του πατέρα του στο Μαρούσι και έγιναν φίλοι. Έκτοτε παρέμεινε στην πρωτεύουσα παίζοντας σαντούρι σε διάφορες ταβέρνες της Αθήνας και του Πειραιά αλλά πάντα θυμόταν τα πρώτα αθλητικά και μουσικά του βήματα στη Σμύρνη και στον Ορφέα, τον πρόδρομο του Πανιωνίου.

Η επιρροή του συλλόγου
Οι μικροί Πανιώνιοι

Ο ιστορικός Πανιώνιος, με τις επιτυχίες του, είχε αρχίσει να εμπνέει πολλούς νέους προσφυγικής καταγωγής, οι οποίοι ονόμαζαν «Πανιώνιους» τους ανεξάρτητους τοπικούς συλλόγους που δημιουργούσαν. Έτσι στα τέλη της δεκαετίας του ’40, είχαν εμφανιστεί καμιά δεκαριά μικροί Πανιώνιοι, ανεπίσημα σωματεία, σε συνοικίες της Αθήνας και του Πειραιά. Οι περισσότεροι ήταν εφημέροι και έσβησαν σύντομα. Όμως, μερικοί κατάφεραν να επιβιώσουν και εξελίχθηκαν σε επίσημα σωματεία, που εντάχθηκαν είτε στην ΕΠΣ Αθήνας, όπως ο «Πανιώνιος Καισαριανής», ο «Πανιώνιος Νέας Ιωνίας» που μετονομάστηκε σε «Ελπίς» και το 1947 συγχωνεύτηκε με την ΑΕ Ελευθερουπόλεως είτε στην ΕΠΣ Περαιά, όπως ο «Πανιώνιος Νικαίας», που σήμερα λέγεται «Πανιώνιος Κερατσινίου (Γαλήνης)». Άλλοι εφήμεροι σύλλογοι που εμφανίστηκαν τότε σε συνοικίες της Αθήνας και του Περαιά ήταν οι εξής:

*Πανιώνιος Λεύκας (Ιλισσού)
*Πανιώνιος Χαραυγής (περιοχή Δάφνης)
*Πανιώνιος Παλαιού Φαλήρου
*Πανιώνιος Νέας Χαλκηδόνος
*Εθνικός-Πανιώνιος Ριζούπολης
*Πανιώνιος Πειραιώς
*Πανιώνιος Πασαλιμανίου
*Πανιώνιος Καμινίων
*Πανιώνιος Καραβά
*Πανιώνιος Παλαιάς Κοκκινιάς

Πανιώνιος Καισαριανής
Αθλητική Ηχώ, 22/5/1947

Αθλητική Ηχώ, 15/1/1949

Αθλητική Ηχώ, 18/8/1950

Αθλητική Ηχώ, 3/11/1950
Θοδωρής Μπελίτσος

Πηγές:
Ψηφιακά Αρχεία Εφημερίδων Εθνικής Βιβλιοθήκης και Βουλής των Ελλήνων.
Αρχείο εφ. «Αθλητική Ηχώ».
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου